MONTAŽA KLIMATSKIH NAPRAV

Osnovna montaža klime obsega:

  • en preboj opečnatega zidu do 40 cm
  • montaža notranje in zunanje enote do višine 5 m
  • izdelava plinske-cevne in elektro povezave med enotama do 5 m
  • izdelava odvoda kondenza iz notranje in zunanje enote do 5 m na osnovi prostega pada
  • nosilne konzole
  • priklop na obstoječi električni priključek ob klima napravi
  • drobni in montažni material za osnovno montažo
  • vakumiranje, polnjenje s plinom, zagon in navodilo o uporabi naprave
  • prevoz do stranke do 30 km iz lokacije podjetja

 

Vsa dodatna dela in material, ki je obsežnejši od osnovne montaže, doplačate ob montaži monterju.