Meritve

Smo registirani merilci, izvajalci, vzdrževalci in serviserji električnih in drugih inštalacij, strelovodov, strojev, postrojev, opreme in naprav pri GZS – gospodarski zbornici Slovenije!

Nudimo izvedbo periodičnih meritev električnih inštalacij in strelovdov ter preverjanje kakovosti ožičenja UTP, STP, ScTP, FTP in koaksialnih kablov, analize LAN računalniških omrežij ter izdelavo merilnih protokolov.

Zaščitite se pred električnim udarom in zmanjšajte možnost nesreč, ki nastajajo zaradi poškodb na električnih inštalacijah. Z rednim vzdrževanjem in preverjanjem lahko pravočasno odkrijete napake v vezavah, spojih med vodniki, poškodbe izolacije…

j1.jpg
Meritve jakega toka
s1.jpg
Meritve šibkega toka

 

Z meritvami ugotavljamo kakovost in varnost instalacij, kar pomeni njihovo dobro izvedbo. Meritve in preizkuse instalacij izvajamo pred priključitvijo in po njej, preglede in preizkuse po vsakem posegu, rekonstrukciji ali popravilu, ter pri izvajanju rednih periodičnih pregledih, ki so predpisani v tehnični dokumentaciji objekta ali naprave.
Če niste prepričani ali je vaša elektroinstalacija varna, nam pošljite povpraševanje in poslali vam bomo ugodno ponudbo za izvedbo meritev.

 

Predpisi, ki zahtevajo izvajanje pregledov in meritev:

  1. Pravilnik o zahtevah za NN inštalacije v stavbah in
  2. Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele

Pravilnika za NN inštalacije in zaščito pred delovanjem strele podajata cilje in naloge pooblaščenega preglednika: “Preverita se skladnost in varnost električnih inštalacij in sistema za zaščito pred delovanjem strele, kar vključuje tudi oceno združljivosti na električne inštalacije priključenih naprav, opreme in strojev. Na osnovi pregleda in meritev se sestavi zapisnik na način, kot je to določeno v tehničnih smernicah. Zapisnik je obvezna priloga dokazila o zanesljivosti objekta, kot je ta določen v predpisih, ki urejajo graditev objektov.”

Vsi pregledi in preskusi se morajo izvajati v skladu s Pravilnikom o tehničnih normativih za nizkonapetostne električne instalacije in s pripadajočimi standardi. Pravilnika določata, da smejo naloge, povezane s pregledi sistemov, opravljati le posamezniki oz podjetja s pridobljenim izpitom EDISON!