ELEKTROINŠTALACIJE – Meritve elektroinštalacij

Z električnimi meritvami preverimo varnost inštalacij pred prvo uporabo oz. jih periodično kontroliramo za zagotavljanje dolgoročne varnosti uporabnikov.
Meritve električnih instalacij jakega in šibkega toka in periodične meritve na strojih in napravah je potrebno izvesti:

 • pred pričetkom uporabe novih električnih instalacij ali priključitvi strojev in naprav
 • po spremembah instalacij,
 • po večjem vzdrževanju (remontu – obnovi – popravi
 • po premestitvi strojev in električnih instalacij na nove lokacije,
 • periodično ob periodičnih pregledih delovne opreme,
 • periodično v določenih rokih glede na vrsto in namen instalacij.

Na električnih instalacijah lahko nastanejo napake v vezavah, slabi spoji med vodniki, poškodbe opreme... (slaba izolacija). Zaščita pred električnim udarom lahko odpove ali pa se poslabšajo pogoji in se pojavijo vzroki za požar.

ROKI ZA IZVEDBO MERITEV SE RAZLIKUJEJO GLEDE NA ZAHTEVNOST OBJEKTOV IN SE IZVAJAJO V PERIODIKAH OD 1 – 5 LET ODVISNO OD PREDPISOV, KI SE NANAŠAJO NA POSAMEZEN OBJEKT!

IZVEDBA MERITEV

Pregled
Potrebno je opraviti pregled vizualni in funkcionalni pregled celotne inštalacije ter ovrednotiti ali je skladna s predpisi.

Preizkus
Preizkusiti je potrebno funkcionalnost in delovanje inštalacij ter naprav.

Meritve
Opraviti je potrebno meritve izolacije, upornosti, odklopne čase zaščitnih naprav ter vse ostale parametre, ki so predpisani. Le to je osnova za izdelavo merilnega protokola in analizo stanja inštalacije.

Izdelava poročila

Izvajamo celovite meritve električnih inštalacij za poslovne in stanovanjske objekte:

 • merjenje izolacijske upornosti z enosmerno napetostjo do 1000 V,
 • merjenje neprekinjenosti zaščitnega vodnika,
 • merjenje impedance okvarne in kratkostične zanke brez odklopa FID stikala,
 • testiranje FID stikal,
 • testiranje varistorjev,
 • merjenje osvetljenosti, faznega zaporedja v trifaznih sistemih,
 • meritve na ozemljitvenih in strelovodnih sistemih vključno z dvokleščno metodo (brez razklapljanja spojev),
 • meritev električne moči in porabe,
 • meritve harmonskih komponent toka in napetosti,
 • faznega kota, frekvence, kontaktne napetosti,
 • sledenje podometnih inštalacij,
 • lociranje varovalnih elementov,
 • kleščna meritev tokov do 200 A,
 • meritev uhajavih tokov TRMS od 0,2 m A naprej,
 • meritev upornosti z majhnim tokom.