Elektroinštalacije - Meritev strelovodov

Zakaj se odločamo za meritve varnosti strelovodov?

Vsi večji objekti v skupni rabi morajo imeti vgrajen strelovod, vsak tak objekt pa mora imeti pravilno vgrajene odvodnike, ki v primeru udara strele energijo uspešno odvedejo po najbližji poti v zemljo. Vsak tak objekt je potrebno periodično letno pregledovati ter dokazati ustrezno zaščito. Poleg zakonodaje je vsak dober gospodar dolžan zagotoviti ustrezno varnost ter o izvedenih ukrepih voditi evidenco.

Meritve strelovodnih naprav je potrebno izvajati:

Pri objektih z razstrelivom, medtem ko je treba stanje zemljevodov in ozemljil natančno pregledati vsakih pet let. Pri objektih, v katerih je nevarnost eksplozije.

Vsaki dve leti:

Objekti, kjer je nevarnost požara pri žičnicah in objektih, pri katerih je ozemljitev strelovodne napeljave zvezana z varnostno ozernljitvijo elektroenergetskih naprav.

Vsaka tri leta:

Ogroženi objekti (tovarniški dimniki, velike cerkve, opazovalni stolpi), objekti v katerih lahko pride ob udaru strele do preplaha (gledališča, kinodvorane, športne dvorane, bolnice, šole, kasarne, železniške postaje, veleblagovnice). Pri objektih, ki so ogroženi zaradi korozije strelovodnih vodnikov in ozemljil (kemične tovarne, rudniki in podobno).

Vsakih pet let:

Pri vseh ostalih industrijskih objektih .

Kdaj so potrebne meritve strelovodov?

 • po namestitvi novih strelovodov
 • po udaru strele
 • po predelavi ali popravilu
 • periodično od enega do pet let

Predpisi, ki zahtevajo izvajanje pregledov in meritev:

Pregledi in meritve strelovodnih inštalacij zajemajo:

 • meritev ponikalne upornosti objekta,
 • meritev upornosti zank strelovodne mreže,
 • ocena ustreznosti izdelave,
 • izenačitev potencialov kovinskih delov na objektu,
 • meritve izolacijskih upornosti izoliranih delov,
 • pregled in meritve energetskih odvodnikov,
 • pregled ustreznosti presekov, povezav, pravilnosti izvedbe.

Po zaključenem pregledu in meritvah se izda poročilo meritev, ki zajema:

 • podatke o posameznem objektu,
 • poročilo o vizualnem pregledu,
 • poročilo z merilnimi rezultati po odvodih in zankah,
 • določitev mesta okvar in slabih spojev,
 • spremni list z zapisom odkritih napak.