Jaki tok

  • elektroinštalacije v stanovanjskih, poslovnih in industrijskih objektih;
  • popravila in vzdrževanje elektroinštalacij;
  • funkcionalni preizkus zasilne razsvetljave in merjenje osvetljenosti delovnih mest;
  • strelovodi (popravilo, montaža,izenačevanje potencialov, prenapetostna zaščita,itd);
  • verificirane meritve električnih inštalacij in strelovodov;
  • funkcionalni preizkus zasilne razsvetljave;
  • ogrevanje žlebov, klančin, talno gretje;
  • stikalne plošče in omare;
  • električne instalacije za razsvetljavo in moč;
  • vzdrževanje objektov.